Khảo sát địa hình và đo vẽ bản đồ là một việc không thể thiếu đối với các dự án đầu tư xây dựng. Việc khảo sát địa hình giúp xác định chính xác vị trí các hạng mục công trình, đánh giá được cụ thể điều kiện địa hình nhằm phục vụ công tác quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi, anh ninh quốc phòng…

Nội dung công tác khảo sát bao gồm:

– Lập lưới khống chế mặt bằng bằng máy toàn đạc điện tử hoặc công nghệ GPS.

– Lập lưới khống chế cao độ.

– Đo vẽ bản đồ các tỷ lệ 1:5.000; 1:2.000; 1.1000; 1.500; 1:200 trên cạn và dưới nước.

– Đo vẽ mặt cắt dọc, mặt cắt ngang trên cạn và dưới nước.

Công tác khảo sát địa hình được trang bị các thiết bị hiện đại nhất hiện nay như máy Toàn đạc điện tử Leica TS15, Leica TS16, Sokia iX101 với độ chính xác cao, có thể sử dụng chế độ tự động tìm gương. Ngoài ra công ty còn có các thiết bị như máy đo Trimble R8S (GPS, RTK, DGPS), máy thủy chuẩn điện tử Leica DNA03.

Kết quả báo cáo khảo sát địa hình được xử lý và tính toán bằng các phần mềm chuyên dụng, phổ biến hiện nay như: DP survey, Topo, AutoCAD Civil 3D, Trimble Business Center (TBC)…