Ngoài công tác thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng được sử dụng xây dựng công trình thì các thí nghiệm hiện trường cũng được thực hiện để kiểm tra chất lượng thi công công trình thông qua xác định cường độ, biến dạng của cấu kiện / lớp cấp phối, độ chặt của lớp cấp phối như Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần benkament kết hợp tấm ép cứng, thí nghiệm đo độ võng bằng cần belkamen, thí nghiệm đo độ võng của cấu kiện xây dựng, thử tải cầu.

Kiểm định chất lượng công trình hiện trạng đảm bảo khả năng chịu lực nếu nâng tầng.

Kiểm định chất lượng công trình giao thông đưa vào sử dụng.

Kiểm định hồ đập chứa nước đưa vào sử dụng…