Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi. Được thực hiện trong giai đoạn thi công xây dựng nền móng công trinh. Công tác thí nghiệm nhằm mục đích phục vụ cho công tác kiểm chứng thiết kế, kiểm tra chất lượng thi công của nhà thầu thi công cọc, đánh giá sức chịu tải thực tế của nền móng công trinh. Một số thí nghiệm nhằm đánh giá chất lượng cọc như sau:

Thí nghiệm nén tĩnh cọc bằng phương pháp chất tải tĩnh PLT

Thí nghiệm xác định sức chịu tải của cọc bằng phương pháp Osterberg  (O-Cell)

Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)

Thí nghiệm biến dạng lớn (PDA)

Thí nghiệm siêu âm cọc (SONIC Test)

Thí nghiệm đo nghiêng thanh hố khoan (KODEN test)

 Thí nghiệm đo ứng suất và biến dạng co ngắn trong thân cọc

Thí nghiệm khoan lõi bê tông và kiểm tra mùn đầu cọc