Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn nhằm đánh giá điều kiện địa chất công trình tại địa điểm xây dựng như cấu trúc nền đất, tính chất cơ lý của các lớp đất nền, điều kiện nước dưới đất và các tai biến địa chất phục vụ cho công tác quy hoạch, thiết kế thi công và xử lý nền móng công trình. Các phương pháp khảo sát bao gồm: khoan, đào, xuyên tĩnh, xuyên động, địa vật lý, nén tĩnh, nén ngang, cắt cánh …

Đây là một trong những lĩnh vực thế mạnh của công ty về năng lực thực hiện các dự án, thực hiện các chỉ tiêu thí nghiệm trong lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, mỏ vật liệu xây dựng.

Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật – Xây dựng với mã số LAS-XD 337 được trang bị các máy móc phân tích hiện đại, thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đá thông thường và các chỉ tiêu đặc biệt.

Với đội ngũ nhân viên, thí nghiệm viên được đào tạo bàn bải ở các Trường Đại học, các Viện nghiên cứu, đáp ứng được các yêu cầu thực hiện trong lĩnh vực Địa kỹ thuật đối với các công trình như cầu, đường giao thông, đập thủy điện, thủy lợi, nhà ở cao tầng, các công trình dân dụng, công nghiệp và công trình hạ tầng kỹ thuật…