Mô tả công việc, Yêu cầu của TVGS Cơ Điện

  1. Mô tả công việc

– Quản lý và giám sát các công tác liên quan đến hệ thống MEP (Hệ thống điện, điện nhẹ, cấp thoát nước, PCCC, thang máy, ĐHKK, xử lý nước thải)

– Kiểm tra các yêu cầu của hồ sơ thiết kế và đề xuất chỉnh sửa thiết kế nếu cần thiết

– Phối hợp với TVGS xây dựng xem xét và đề xuất phê duyệt hồ sơ đầu vào của nhà thầu: hồ sơ pháp lý, biện pháp thi công, tiến độ thi thông, biện pháp an toàn…

– Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công trên công trường.

– Lập báo cáo công việc hàng ngày gửi TVGS trưởng.

– Kiểm tra hồ sơ thanh, quyết toán các gói thầu và nghiệm thu công trình cùng với TVGS

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

  1. Yêu cầu:

Kinh nghiệm 4 năm trở lên, có chứng chỉ hành nghề Hạng 2 – phù hợp với chuyên môn.
– Có kiến thức và kinh nghiệm về hệ thống MEP các công trình dân dụnghạ tầng kỹ thuật.

– Am hiểu các hệ thống, công nghệ của tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại.
– Sử dụng tốt máy tính và các phần mềm liên quan đến chuyên môn.
– Chịu được áp lực cao và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

– Ưu tiên đã tham gia công trình nhà cao tầng, trung tâm thương mại.

– Địa điểm công tác: TP. Huế